Behandling av personuppgifter

Helsingborgs Gummifabriks AB, med dotterbolagen Uresil AB och Alscan Rubber AB, värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och enligt gällande bestämmelser.

I och med insändandet av vårt kontaktformulär registreras dina personuppgifter, namn och mailadress samt eventuella telefonnummer, adress och kontaktinformation som angivits.

Dessa uppgifter behandlas och används i syfte att förse dig med den information, tjänster och eventuella erbjudanden som efterfrågas. Uppgifterna lagras aldrig längre än vad som är nödvändigt eller tvunget av lagliga skäl. Inga uppgifter delas med eller skickas vidare för användning av 3:e part utan godkännande från dig (den registrerade).

Rätt att begära ut information

I egenskap av personuppgiftsregistrerad har du rätt att vända dig till oss med begäran att få tillgång till de uppgifter vi registrerat och hur de används. Du har rätt att begära att uppgifterna raderas, rättas eller blockeras för användning i olika sammanhang. Begäran enligt ovan skall göras per post i forma av undertecknat dokument, begäran kan enligt lag inte göras per mail.

Innehåll på andra länkar

Denna webbplats innehåller länkar till andra sidor. Helsingborgs Gummifabriks AB ansvarar inte för innehållet på dessa sidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Frågor?

Kontakta personuppgiftsansvarig:

Filip Olsson
filip@helsingborgs-gummi.se
0726-44 81 88